01 52 46 375
01 52 46 375

Svetujemo vam, da pred uporabo strani pazljivo preberete spodaj navedene pogoje poslovanja. Z uporabo spletne strani izražate svoje strinjanje z navedenimi pogoji. Če se s pogoji ne strinjate, vas prosimo, da ne uporabljate spletne strani www.cvetjeeli.com.

Spletna stran www.cvetjeeli.com in (v nadaljevanju Spletna stran) je spletna stran in spletna prodajalna podjetja CVETJE ELI d.o.o., ZALOŠKA CESTA 46, 1000 LJUBLJANA, davčna številka 10389989, matična številka 6957960 (v nadaljevanju Ponudnik).

Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe pogojev na Spletni strani. Vse spremembe so zavezujoče za obiskovalce in kupce (v nadaljevanju Uporabnike) na Spletni strani, zato vam priporočamo, da si vsakokrat vsaj pred naročilom in/ali nakupom (v nadaljevanju Nakupom) preko Spletne strani ogledate aktualne pogoje poslovanja.

Ponudnik se zavezuje, da Spletna stran posluje v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov, Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Obligacijskim zakonikom, Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah in na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje.

Vsebine, objavljene na Spletni strani, so last Ponudnika in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene. Ne sme se jih kopirati, razmnoževati ali na kakršenkoli drug način distribuirati brez dovoljenja Ponudnika. Ponudnik ni odgovoren za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij.

Kontakt

Kontaktni podatki so dostopni na Spletni strani v zavihku Kontakt. Za vso komunikacijo, ki se izmenjuje med Ponudnikom in Uporabnik v elektronski obliki velja, kot da je bila izvedena v pisni obliki in ima veljavo pogodbe.

Nakup

Nakup se lahko izvede preko Spletne strani. Ostale možnosti Nakupa so opisane v zavihku Dostava.

Nakup pomeni sklenitev prodajne pogodbe (v nadaljevanju Pogodbe). Pogodba je pri nakupih preko Spletne strani v elektronski obliki shranjena na strežniku Ponudnika.

Pogodba med Ponudnikom in Uporabnikom na Spletni strani je sklenjena v trenutku, ko Ponudnik potrdi naročilo (Uporabnik prejme elektronsko sporočilo s potrditvijo Nakupa). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za Ponudnika, kot za Uporabnika.

Po potrditvi Nakupa je preklic možen samo po elektronski pošti najmanj 6 ur pred dogovorjeno dostavo, v kolikor je bil čas dostave točno dogovorjen, drugače pa najmanj 24 ur pred dnem dostave. Ponudnik v tem primeru morebiti že plačani znesek, zmanjšan za stroške nakazila in druge ustrezno ovrednotene in zaračunane povezane stroške, ki jih je imel, vrne Uporabniku v roku dveh tednov potem, ko mu Uporabnik posreduje vse potrebne podatke.

Prijava

Na Spletno stran se ni potrebno prijaviti. Za Nakup pa se vsak Uporabnik registrira preko Spletne strani in pridobi po vnosu podatkov na izbrani naslov elektronske pošte uporabniško ime in geslo, s katerima se pri Nakupih identificira. Geslo je tajno in znano le uporabniku. Uporabnik je dolžan zagotoviti, da bo v njegovem imenu in z njegovim geslom nastopal samo on oziroma oseba, ki je pooblaščena za nastopanje v njegovem imenu.

Ponudnik pridobljene podatke zbira, vodi, obdeluje in shranjuje izključno za potrebe lastnega poslovanja, pošiljanja informativnega gradiva, ponudb, računov in druge potrebne komunikacije in jih v nobeni obliki ne nudi drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen če podatke zahteva pristojen državni organ z dokončno odločbo, izdano pri izvajanju svojih zakonitih nalog.

Morebitna obvestila o mesečnih akcijah in reklamna elektronska sporočila so jasno in nedvoumno označena kot reklamna sporočila. Ponudnik je jasno razviden. Željo Uporabnika, da ne prejema reklamnih sporočil ter obvestil o mesečnih akcijah, bo Ponudnik brezpogojno upošteval.

Dostava

Pogoji dostave so navedeni v zavihku Dostava. Ostale pogoje, ki bi odstopali od navedenega dogovorita Uporabnik in Ponudnik posebej. Pri nakupih preko Spletne strani se, za dostavo obračuna fiksna cena dostave 12,00 EUR z vključenim davkom na dodano vrednost. Pri ostalin načinih nakupa, pa se obračuna 1,40 EUR/km z vključenim davkom na dodano vrednost.

Uporabnik mora zagotoviti natančne podatke o prejemniku izdelka, storitve ali blaga (v nadaljevanju Izdelka) tudi kadar Uporabnik in prejemnik morda nista ista, ter dosegljivost prejemnika v dogovorjenem času na dogovorjeni lokaciji. V primeru da prejemniku, ali osebi, ki bi Izdelek pooblaščeno prevzela namesto prejemnika, ni mogoče izročiti Izdelka, se Uporabnika o tem obvesti preko kontaktne poti, ki je bila uporabljena za oddajo Nakupa. Uporabnik mora v roku 24 ur od obvestila Izdelek prevzeti na sedežu Ponudnika.

Cene in plačilo

Cene so v evrih in z vključenim davkom na dodano vrednost. Cene na Spletni strani so predstavljene pri opisu vsakega Izdelka in veljajo v trenutku Nakupa ter nimajo vnaprej določene veljavnosti in ne vsebujejo cene dostave. Cene in način plačila pri ostalih načinih Nakupa, pa se dogovorijo posebej.

Na Spletni strani lahko Uporabnik Izdelek varno plača z eno od plačilnih kartic, ki jih Spletna stran sprejema Activa, Mastercard, Maestro, Visa in Visa Electron. Plačnik (Uporabnik) mora biti fizična oseba, ali pravna oseba, ki je lastnik kartice. Po zaključku Nakupa ni mogoče spreminjati Izdelka, končnega zneska, naslova za dostavo in drugih dogovorjenih pogojev. Plačilo je pogoj za izvedbo Nakupa.

Pri Nakupu po telefonu, faxu in elektronski pošti, pa so možna plačila s plačilno kartico Visa ali Eurocard na daljavo, osebno pri Ponudniku z gotovino ali plačilno kartico, plačilo na poslovni račun Ponudnika, ali plačilo po povzetju z gotovino, kadar je Uporabnik tudi prejemnik in Ponudnik tak Nakup potrdi. Razen v zadnjem primeru, je prejeto plačilo pogoj za izvedbo Nakupa.

Ponudnik pri Nakupu preko Spletne strani izda račun na elektronskem mediju v obliki primerni za tiskanje. Pri vseh ostalih oblikah Nakupa pa se račun izda na trajnem mediju (papir). Na posebno zahtevo Uporabnika se izda tudi račun na trajnem mediju za nakupe preko Spletne strani.

Izdelki in storitve – odstopanja, garancija

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti skladnost in ažurnost podatkov in fotografij Izdelkov, objavljenih na Spletni strani. Fotografije je te treba jemati kot simbolične in ne zagotavljajo lastnosti Izdelka. Dejanski Izdelek se predvsem zaradi sezonske različnosti in dostopnosti posameznih vrst in barv cvetja v času Nakupa lahko razlikuje od fotografije na Spletni strani. Ponudnik ne zagotavlja polne identičnosti Izdelka s fotografijo, se pa zavezuje da se bo pri izvedbi Nakupa čim bolj približal želenemu Izdelku iz ponudbe, ter da bo izbrano cvetje oziroma barve cvetja primerno dogodku in namenu Nakupa.

Informacija o morebitni garanciji je navedena tudi na strani s predstavitvijo Izdelka. Če informacije o garanciji ni, Izdelek ali del izdelka zaradi svoje specifike nima garancije, ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru se lahko Uporabnik pri Ponudniku pozanima za konkretno informacijo.

V primeru, da Uporabnik oceni, da se dostavljen Izdelek bistveno razlikuje od naročenega Izdelka (informativne fotografije Izdelka), lahko dostavljen Izdelek osebno vrne na naslov Ponudnika v roku 24 ur od dostave, ki mu v primeru, da se dostavljeni Izdelek res bistveno razlikuje od naročenega, Izdelek zamenja z novim.

Reklamacije in pritožbe

Ponudnik se bo po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb. Pritožbe in reklamacije lahko Uporabniki pošljejo po elektronski pošti, klasični pošti ali faksu. Ponudnik bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo, sporočil Uporabniku, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščal o poteku postopka ter si prizadeval po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Varnost

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov Uporabnika ter podatkov Nakupa. Ponudnik v te namene uporablja 128-bitni SSL certifikat, ki ga je izdala za to pooblaščena organizacija.

Za varnost je odgovoren tudi Uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter za ustrezno programsko in protivirusno zaščito svojega računalnika.

Varstvo otrok

Ponudnik na Spletni strani ne sprejema Nakupov od nekoga, za katerega ve ali sumi, da je otrok, ne da bi za to imel izrecno dovoljenje njegovih staršev ali skrbnikov. Ponudnik na Spletni strani ne ponuja vsebin ali Izdelkov, ki so škodljivi za otroke.

Vsaka morebitna komunikacija, namenjena otrokom, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti.